We are professional, competitive and competent in our service. you'll be assured that our homes are unique.
Archives
1-e1386775775809
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต ร่วมอนุโมธนาบุญงานกฐินปี 2556

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต ร่วมอนุโมธนาบุญงานกฐินปี 2556 ร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท ซึ่งสำนักสะพานเป็นแม่งานในการเป็นเจ้าภาพกฐิน ณ วัดป่าสีหราช จังหวัดขอนแก่น โดยมีท่าน ผส. ปฐม เฉลยวาเรศ และ ครอบครัวเป็นประธาน …. สาธุ สาธุ สาธุ    

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปีครั้งที่ 9
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต ได้เข้าร่วม “การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปีครั้งที่ 9″

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต ได้เข้าร่วม “การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปีครั้งที่ 9″ ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2556 นี้ ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมี สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพ ได้ความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง วัตถุดิบและสารผสมเพื่อพัฒนาคุณภาพคอนกรีต น่าจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากทาง บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต เร็วๆนี้ครับ