Building Beyond Boundary
สร้างสรรค์เหนือขอบเขตจินตนาการ.

บริการปั้นจั่นตอกเสาเข็ม

นอกจากที่ทางเราจะมีเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหลากหลายขนาดให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการใช้แล้ว ทางเรายังมีปั้นจั่นให้บริการอีกด้วย ซึ่งหากท่านต้องการปันจั่นในการตอกเสาเข็ม สามารถติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดในการใช้บริการปั้นจั่นจาก BPC ได้ทันที

สำหรับขั้นตอนในการทำงานของปั้นจั่นตอกเสาเข็มนั้นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีวิศวกรและช่างผู้ชำนาญการในการควบคุมการดำเนินการตอกเสาเข็มด้วยเสมอๆ

 

ขั้นตอนทั่วไป ที่ควรคำนึงถึงในการใช้งานปั่นจั่นตอกเสาเข็ม

  1. จะต้องมีการตรวจสอบจุดที่จะดำเนินการตอกเสาเข็มเสียก่อนให้เรียบร้อย จึงจะทำการย้ายปั้นจั่นเข้าสู้ไซต์งาน
  2. วิศวกรผู้คุมงานจะเป็นผู้วางแผนในการตอกและเคลื่อนเสาเข็ม เพื่อลดระยะเวลาที่จะต้องเสียในการย้ายปั้นจั่นแต่ละครั้ง
  3. ปั้นจั่นจะต้องถูกประกอบ จัดตั้งให้เรียบร้อย ก่อนจะทำการยกเสาเข็มขึ้นเพื่อตอก
  4. จะต้องมีการตรวจสอบระดับทางดิ่งของเสาเข็มก่อนทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบการเยื้องศูนย์ของเสาเข็ม
  5. จะต้องทำการควบคุมน้ำหนักของลูกตุ้ม เพื่อป้องกันการแตกร้าวของเสาเข็ม
  6. หากตอกเสาเข็มที่มีขนาดยาวมากๆ จะต้องดำเนินการเชื่อมเหล็กเพื่อต่อเสาเข็มด้วย
  7. ต้องมีการนับจำนวนครั้งในการตอกด้วย เพื่อป้องกันปัญหาของการตอกเข็มลงไปในดินอ่อน หรือชั้นหิน จนทำให้เสาเข็มร้าวอีกด้วย

 

1403151740419
บริการ ปั้นจั่นโครง หรือปั้นจั่นประกอบ

C360_2014-06-20-15-27-51-290
บริการ ปั้นจั่น ล้อยาง