Building Beyond Boundary
สร้างสรรค์เหนือขอบเขตจินตนาการ.

service

นอกจากสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ด้านคอนกรีตจากเราแล้ว เรายังมีบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง และงานคอนกรีตอีกด้วย เพื่อเป้าหมายให้ชิ้นงานทุกชิ้น โครงการทุกโครงการนั้นได้มาตรฐานที่ไว้วางใจได้นั่นเอง

img_service1

Consults

  • สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง
  • ให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้าง
img_service3

Constructions

img_service3

Other service

  • ติดตั้งแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ
  • เทพื้นถนนคอนกรีตและอาคาร
  • ก่อสร้างโครงการสายส่ง กฟภ.