Building Beyond Boundary
สร้างสรรค์เหนือขอบเขตจินตนาการ.
แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ (Pre-Stressed Concrete Slab)

img_slapmain1

แผ่นพื้นสำเร็จรูป หรือ แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ (Pre-Stressed Concrete Slab) รูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีขนาด ความกว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม. ความยาวตั้งแต่ 0.5 – 5 ม. ตามระยะการใช้งาน โดยใช้เหล็กลวดอัดแรง PC Wire ขนาดของเส้นศูนย์กลางเหล็กลวด 4 มิล ชนิดรับแรงดึงสูง สามารถรับแรงดึงสูงสุด 17,600 กก./ ตารางซม. ดึงด้วยแรงดึง 70 % ของแรงดึงสูงสุดก่อนการเทคอนกรีต สามารถรับน้ำหนักจรได้ที่ 200 – 1950 กก. ต่อตารางเมตร (ตามจำนวนเส้นลวดและความยาวของแผ่น)

แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (ท้องเรียบ) ของ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด
1. ได้รับมาตรฐาน มอก. 576-2531 มอก. 828–2546
2. นำมาวางเรียงชิดติดกันแล้วเทคอนกรีตทับหน้า ทำหน้าที่เป็นแบบหล่อและเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างช่วยรับน้ำหนัก ให้ความมั่นคงแข็งแรง และทำงานได้สะดวกรวดเร็ว
3. นำปูนมายาตามแนวรอยต่อ และทาสีทับหน้าได้ทันทีโดยไม่ต้องฉาบปูน
4. มีหูเหล็กยื่นออกมาจากแผ่นพื้นคอนกรีต เพื่อให้ยึดกับคอนกรีตทับหน้าติดแน่นเป็นแผ่นเดียวกัน
5. มีแผ่นเชื่อมข้าง ไว้ยึดเชื่อมปรับระดับท้องพื้นให้เสมอกัน
6. รวมความหนาของแผ่นพื้นสำเร็จรูปและคอนกรีตทับหน้าน้อยกว่าวิธีอื่นๆ เพิ่มเนื้อที่ใช้สอยของอาคาร

Properties of Materials

AT WORKINGAT INITIALTOPPINGTENDON
Compressive strength, fc’350ksc.fci280ksc.fcs’210kscTendon strength, fpu17700ksc
Unitweight2400kg/m3Wcs2400kg/m3fpi13098ksc.
Elastic modules,ES297015ksc Eci265659ksc.Ecs230067kscEs2040000ksc.

ตารางแสดงน้ำหนักบรรทุกแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง รวมคอนกรีตกำลังอัด 210 ksc (cylinder) ทับที่ความหนา 5 ซม.(Kg/Sqm.)

BPC-Logo-120บรรทุกแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง รวมคอนกรีตกำลังอัด 210 ksc (cylinder) ทับที่ความหนา 5 ซม. (Kg/Sqm.)
ระยะคาน (span)0.501.001.502.002.503.003.504.004.505.00
 ความยาวแผ่นพื้น (Slab)0.450.951.451.952.452.953.453.954.454.95
 PCW 4mm x 3 เส้น46,57010,000 3,9701,9401,020 525 230 - - -
 PCW 4mm x 4 เส้น 51,164 11,387 4,819 2,450 1,343 750 395 166 - -
 PCW 4mm x 5 เส้น 51,164 11,387 4,819 2,611 1,610 972 558 290 108 -
 PCW 4mm x 6 เส้น 51,164 11,387 4,819 2,611 1,610 1,073 720 414 206 -
 PCW 4mm x 7 เส้น 51,164 11,387 4,819 2,611 1,610 1,073 752 439 303 136

ตารางแสดงน้ำหนักบรรทุกแผ่นพื้นคอนกรีตอัด (Kg/Sqm.)

BPC-Logo-120น้ำหนักบรรทุกแผ่นพื้นคอนกรีตอัด (Kg/Sqm.)
ระยะคาน (span)0.501.001.502.002.503.003.504.004.505.00
ความยาวแผ่นพื้น (Slab)0.450.951.451.952.452.953.453.954.454.95
PCW 4mm x 3 เส้น11,1112,4931,070550304172----
PCW 4mm x 4 เส้น11,1112,4931,070591374232137---
PCW 4mm x 5 เส้น11,1112,4931,070591374258181---
PCW 4mm x 6 เส้น11,1112,4931,070591374258189117--
PCW 4mm x 7 เส้น11,1112,4931,070591374258189139--

ขั้นตอนการติดตั้งแผ่นพื้นคอนกรีตโดยทั่วไป

 • ก่อนการติดตั้ง วัดขนาดพื้นที่ให้แน่นอนก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ทราบความยาวของแผ่นพื้นคอนกรีต และจำนวนแผ่นที่ต้องการ
 • เตรียมการติดตั้ง ปรับแต่งหลังคานที่จะรองรับแผ่นพื้นคอนกรีตให้เรียบและได้ระดับ เพื่อการวางแผ่นพื้นได้แนบสนิทกับผิวคานและ ควรติดตั้งค้ำยันชั่วคราวบริเวณกึ่งกลางแผ่นให้ระดับค้ำยันเสมอกับคาน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะติดตั้งและป้องกันการล้าของแผ่นพื้นคอนกรีต
 • การติดตั้ง
  • วางแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป โดยเรียงด้านข้างให้ชิดติดกันตลอด ให้ปลายแผ่นพื้นวางอยู่บนกึ่งกลางคาน หรือควรพาดบนคานอย่างน้อย 5 ซม.
  • ผูกเหล็กตะแกรงขนาด 25 X 25 ซม. สำหรับพื้นในที่ร่ม และขนาด 20 X 20 ซม. สำหรับพื้นกลางแจ้ง
  • เทคอนกรีตทับหน้าประมาณ 5 ซม. โดยเลือกใช้คอนกรีตกำลังอัดที่เหมาะสม และควรทำความสะอาดพื้นก่อนเทเพื่อการเกาะตัวที่ดีขึ้น
  • หลังเทคอนกรีตทับหน้า และปรับระดับพื้นเรียบร้อยแล้วให้ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม. แล้วบ่มด้วยน้ำประมาณ 7 วัน
  • ถอดไม้ค้ำยันออกได้เมื่ออายุของคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ คอนกรีตมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 150 กก. ต่อตารางซม.

  สินค้าที่ต้องใช้ในการติดตั้งแผ่นพื้น

  1. แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
  2. คอนกรีตสำเร็จรูป ( สำหรับเททับหน้า )
  3. เหล็กตะแกรง
  การกองเก็บหน้างาน
  1. ไม่ควรวางซ้อนกันสูงเกิน 10 ชั้น
  2. วางไม้หมอนรองแผ่นให้ระยะห่างจากปลายแผ่นไม่เกิน 50 ซม. และจัดแนวให้ตรงกันทุกชั้นทั้ง 2 ด้าน