Building Beyond Boundary
สร้างสรรค์เหนือขอบเขตจินตนาการ.

เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง (Pre-stressed concrete pole)

เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง

เสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ผ่านกรรมวิธีหล่อคอนกรีตหุ้มลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ผลิตตามแบบโครงสร้างและข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมผลิตภัณฑ์เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรง และแผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเช่นกัน

เสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง จาก BestPAC นั้นหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการดูแล และควบคุมคุณภาพจากบรรดาวิศกรของเรา เพื่อให้ชิ้นงานเสาไฟฟ้าได้คุณภาพสูงสุด เพื่อการใช้งานที่ได้มาตรฐาน และไว้วางใจได้

เกี่ยวกับเสาไฟฟ้าคอนกรีต

โดยปรกติเสาไฟฟ้าทั่วไปนั้นจะแตกต่างกันไปตามการใช้งานทั่วไป ซึ่่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นจะได้มีข้อกำหนดมาตรฐานของการผลิตเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงอยู่ เพื่อป้องกันการผลิตเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกมาวางจำหน่าย สำหรับเหตุผลที่ต้องมีการกำหนดมาตรฐานนั้น เพื่อไม่ให้มีการนำเสาคอนกรีตธรรมดา มาใช้แทนกัน เนื่องจากเสาไฟฟ้านั้นจะต้องรับแรงที่เกิดขึ้น จากการนำสายไฟฟ้ามาแขวนไว้และจะมีแรงลมที่จะพัดโยกเสา และสายไฟ ให้แกว่ง ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดึงในเสาไฟฟ้ามากกว่าเสาทั่วๆไป ที่จะมีโครงสร้างคอนกรีตอื่นๆ ค้ำอยู่ หรือประกอบอยู่ด้วยนั่นเอง

ดังนั้น การเลือกเสาไฟฟ้า เพื่อการใช้งานกับงานก่อสร้างของท่านจึงเป็นเรื่องที่ควรจะต้องใส่ใจเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากเสาไฟฟ้าหักโค่นเมื่อเกิดลมพัดแรงได้นั่นเอง โดยท่านสามารถไว้วางใจกับเสาไฟฟ้าของ BPC ได้อย่างมั่นใจ เพราะเสาไฟฟ้าของ BPC เรานั้นได้มาตรฐานมอก. และมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงไว้ใจได้ในมาตรฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงจาก BPC

สำหรับท่านที่ต้องการเสาเข็มคอนกรีต ที่ได้คุณภาพสามารถคลิกดูรายละเอียดของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงจากเราได้ พร้อมกันนี้เรายังมีบริการปั้นจั่นอีกด้วย