Building Beyond Boundary
สร้างสรรค์เหนือขอบเขตจินตนาการ.

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (Pre-stressed concrete pile)

Pre-stressed concrete pile
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ มีภาคตัดขวางเดียวกันตลอดทั้งต้น (ยกเว้นส่วนปลายแหลม) ผ่ามกรรมวิธี หล่อคอนกรีตหุ้มลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต ได้ผ่าน การรับรองมาตรฐานต่างๆ อาทิ มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 396-2549) มาตรฐานกรมทางหลวง ซึ่งมีเสาเข็ม หลากหลายรูปแบบในขนาดที่เหมาะสม สำหรับการใช้งานครบทุกประเภท พร้อมบริการปั้นจั่นตอกเสาเข็มในราคาพิเศษ

image006

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน

image007
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมกลวง

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมกลวง
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมกลวง

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ

42-3-2

เสาเข็มเขื่อน

เสาเข็มที่ดีและการเลือกใช้งานเสาเข็ม

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงนั้น เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับฐานรากของสิ่งก่อสร้างที่เราต้องการสร้าง ซึ่งเรียกว่าเป็นสิ่งแรกๆ ที่จะต้องดำเนินการทำ และส่งผลต่อความแข็งแรงของอาคาร บ้านพัก หรือโครงสร้างต่างๆ อย่างมาก

โดยปรกติแล้ว เสาเข็มนั้น จะใช้กันอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง ซึ่งทำให้มีเสาเข็มให้เราใช้งานกันได้เป็นจำนวนมากหลากหลายตามความเหมาะสมของสิ่งก่อสร้าง แต่หลักๆแล้ว เสาเข็มต่างๆนั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. ในการคัดเลือกใช้งานจึงควรเลือกเสาเข็มที่ได้มาตรฐาน ไม่มีการชำรุดหรือแตกร้าว ซึ่งอาจจะเกิดได้ในระหว่างการขนส่งหรือระหว่างการดำเนินการอื่นๆได้

สำหรับเสาเข็มของทาง BPC นั้นได้รับการรับรองมาตรฐาน และเชื่อใจได้ในคุณภาพของเสาเข็มแต่ละต้นว่า จะได้คุณภาพมาตรฐานอย่างแน่นอน

ส่วนการนำเสาเข็มไปใช้งานนั้น เพื่อให้รับแรงที่เกิดขึ้นจากตัวอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างให้ได้ดีนั้น นอกจากเสาเข็มที่ต้องได้มาตรฐานแล้ว วิธีการตอกยังเป็นเรื่องสำคัญอีกด้วย โดยจะต้องให้หน้าสัมผัสของเสาเข็มนั้นตรงกันพอดี สำหรับในกรณีที่ต้องต่อเสาเข็มในสิ่งปลูกสร้างใหญ่ๆ

ปั้นจั่นและวิธีการตอกเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อโครงสร้างอีกด้วย ดังนั้นหากท่านไม่มั่นใจ หรืออยากได้รับบริการที่คุ้มค่า ได้มาตรฐานและได้รับการควบคุมที่ดี ทาง BPC ก็มีบริการปั้นจั่น ที่สามารถไว้วางใจในการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้คุณภาพสูงสุดอีกด้วย

รู้จักความเป็นมาของคอนกรีตอัดแรง