Building Beyond Boundary
สร้างสรรค์เหนือขอบเขตจินตนาการ.
แผ่นพื้นกลวงคอนกรีตอัดแรง HC (Hollow Core Slab)

ผ่นพื้นกลวงคอนกรีตอัดแรง Hollow Core Slab (HC) เป็นระบบพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปที่รองรับน้ำหนักได้ดี ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและการหล่อแผ่นคอนกรีตทำเสร็จในครั้งเดียว ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน และคุณภาพสูงกว่าพื้นสำเร็จรูปทั่วไป ที่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ อาคารบ้านที่พัก อาคารสำนักงาน มีสินค้าให้เลือกใช้ความหนา ตั้งแต่ 7 ซม. ถึง 25 ซม. และขนาดความกว้าง 60 ซม. และ 120 ซม.

ระบบแผ่นพื้นกลวง Hollow Core Slab (HC) ตอบโจทย์การใช้งานที่สามารถใช้กับช่วงระยะเสาตั้งแต่ 3.00 เมตร ถึง 12.00 เมตร โดยสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้เหมาะสมตามการใช้งานอาคาร และไม่ต้องเสียเวลาตีไม้ค้ำยันกลางแผ่นพื้นอีกต่อไป

แผ่นพื้นกลวงคอนกรีตสำเร็จรูป Hollow Core Slab (HC) ของ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้รับมาตรฐาน มอก. 828–2546

แผ่นพื้นกลวงHC 70x600

แผ่นพื้นกลวงHC 70×600

แผ่นพื้นกลวงHC 80x600

แผ่นพื้นกลวงHC 80×600

แผ่นพื้นกลวงHC 100x600

แผ่นพื้นกลวงHC 100×600

แผ่นพื้นกลวงHC 150x1200

แผ่นพื้นกลวงHC 150×1200

แผ่นพื้นกลวงHC 200x1200

แผ่นพื้นกลวงHC 200×1200

แผ่นพื้นกลวงHC 250x1200

แผ่นพื้นกลวงHC 250×1200

 

ขั้นตอนการติดตั้งแผ่นพื้นคอนกรีตโดยทั่วไป

 • ก่อนการติดตั้ง วัดขนาดพื้นที่ให้แน่นอนก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ทราบความยาวของแผ่นพื้นคอนกรีต และจำนวนแผ่นที่ต้องการ
 • เตรียมการติดตั้ง ปรับแต่งหลังคานที่จะรองรับแผ่นพื้นคอนกรีตให้เรียบและได้ระดับ เพื่อการวางแผ่นพื้นได้แนบสนิทกับผิวคาน
 • การติดตั้ง
  • วางแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป โดยเรียงด้านข้างให้ชิดติดกันตลอด ให้ปลายแผ่นพื้นวางอยู่บนกึ่งกลางคาน หรือควรพาดบนคานอย่างน้อย 5 ซม.
  • ผูกเหล็กตะแกรงขนาด 25 X 25 ซม. สำหรับพื้นในที่ร่ม และขนาด 20 X 20 ซม. สำหรับพื้นกลางแจ้ง
  • เทคอนกรีตทับหน้าประมาณ 5 ซม. โดยเลือกใช้คอนกรีตกำลังอัดที่เหมาะสม และควรทำความสะอาดพื้นก่อนเทเพื่อการเกาะตัวที่ดีขึ้น
  • หลังเทคอนกรีตทับหน้า และปรับระดับพื้นเรียบร้อยแล้วให้ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม. แล้วบ่มด้วยน้ำประมาณ 7 วัน
  • ถอดไม้ค้ำยันออกได้เมื่ออายุของคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ คอนกรีตมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 150 กก. ต่อตารางซม.

  สินค้าที่ต้องใช้ในการติดตั้งแผ่นพื้น

  1. แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
  2. คอนกรีตสำเร็จรูป ( สำหรับเททับหน้า Strength 180-240 ksc )
  3. เหล็กตะแกรง
  การกองเก็บหน้างาน
  1. ไม่ควรวางซ้อนกันสูงเกิน 10 ชั้น
  2. วางไม้หมอนรองแผ่นให้ระยะห่างจากปลายแผ่นไม่เกิน 50 ซม. และจัดแนวให้ตรงกันทุกชั้นทั้ง 2 ด้าน