Process Leader

งานประจำ
5 อัตรา
ชาย
ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
ตามตกลง

รายละเอียดงาน

หน้าที่รายละเอียดของงาน
1.รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา
2. รับแผนผลิต ควบคุมและตรวจเช็คกระบวนการผลิต และควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
3.พัฒนาระบบการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของฝ่าย
4.ควบคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ใน Line ผลิต ให้เป็นไปตามรูปแบบการทำงาน
5.ปรับปรุง นำเสนอแนะแนวทาง เพื่อเป็นแนวทางป้องกันปัญหา

** ระดับการศึกษา ปวช.,ปวส.,ปริญาญาตรี โยธา ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง **


 1025
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์