เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

งานประจำ
5 อัตรา
ชาย
ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
ตามตกลง

รายละเอียดงาน

หน้าที่รายละเอียดของงาน
1.รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา
2.วางแผนการผลิต และวางแผนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
3.บันทึกใบออกผลิต และบันทึกรับเข้าใบผลิต ในระบบ ERP
4.สรุปค่าแรงผู้รับเหมา

** ระดับการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง **


 950
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์