หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

งานประจำ
2 อัตรา
ชาย
ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
ตามตกลง

รายละเอียดงาน
หน้าที่รายละเอียดของงาน
1.วางแผนการควบคุมและตรวจสอบคลังสินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ
2.ควบคุมและตรวจสอบการรับเข้า การเบิก-จ่าย
3.ควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า
4.ควบคุมและวางแนการตรวจนับสินค้าในคลังให้ตรงกับระบบ ของจริงและสต๊อการ์ด


 835
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์