หัวหน้าฝ่ายผลิต/Line Leader/Process Leader

หัวหน้าฝ่ายผลิต/Line Leader/Process Leader

งานประจำ
1 อัตรา
ชาย
ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ไม่จำกัด
ตามตกลง

วุฒิ :

วุฒิ ปวส.- ป.ตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โยธา ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ :

  • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและควบคุมการผลิตคอนกรีตอัดแรงสามารถอ่านแบบก่อสร้างได้ และคำนวณตัวเลขได้อย่างแม่นยำทำงานเชิงรุก
  • แก้ปัญหาในการทำงานได้ ความสามารถในการควบคุมพนักงานได้ 20 คน ขึ้นไป
  • มีทักษะในการประสานงาน ติดตามงาน มีความอดทนมีความสามารถในการสื่อสาร

รายละเอียดของงาน :

  • รับแผนผลิต ควบคุมและตรวจเช็คเครื่องจักร อัตรากำลังคน และกระบวนการผลิต
  • ควบคุมและตรวจสอบแบบก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม Spec และมาตรฐาน ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงานผลิตให้ทำงานได้ตรงตามแผน พัฒนาทักษะการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของฝ่าย
  • ปรับปรุง นำเสนอแนะแนวทาง เพื่อเป็นแนวทางป้องกันปัญหา
  • รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการทำงานประจำวัน

สาขาที่เปิดรับสมัคร : 

ฉะเชิงเทรา

 151
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์